Blog

Dag Zero

“Dag Zero “ is ’n nuutskepping wat baie vinnig deel van ons elkedagse woordeskat geword het.  Dit is die dag waarop daar nie meer water in ons krane sal wees nie. 

Mense is besig om op allerlei maniere voor te berei vir hierdie onbekende dag.  Bottelnekke ontstaan by waterwinkels, omdat die aanvraag na gebottelde water net te groot is en die verskaffers nie kan voorbly en ook nie die kliënte vinnig genoeg kan help nie.  Dis só erg dat kliënte beperk word tot ’n sekere hoeveelheid water wat hulle per dag mag aankoop.  Ek vermoed dat iemand binnekort met ’n baie kreatiewe plan vorendag gaan kom wat om met al die leë plastiek waterhouers te doen.

Ook watertenke het só ’n gesogte artikel geraak dat daar nou ’n waglys is van ’n hele paar weke lank.  Watertenke word selfs van ander dele van die land hierheen vervoer om in die aanvraag te voorsien.  Dan praat ons nie eens van die wagtydperk voordat ’n boorgat op jou eiendom gesink kan word nie.

Ook die politici en die stadsmoeders skarrel om hierdie watertekort te bestuur.  Allerlei noodplanne word gemaak om so gou moontlik so veel as moontlik water te ontsout of raak te boor.  Hier en daar lyk en klink die geskarrel soos oor-en-weer beskuldigings en word hierdie ramp ge(mis)bruik om politieke punte aan te teken.  Sommige meen die droogte het ons onverhoeds bekruip; ander kritiseer, omdat daar swak of geen beplanning was vir ’n moontlike droogte nie.  Daar is ook diegene wat beskuldigend daarop wys dat daar jare gelede reeds gewaarsku is dat te min water opgegaar word.

Ons luister en kyk met groot verwagting na die weervoorspellings en is elke keer opgewonde as 0,8 of 4 mm reën voorspel word.  Ja, ons sal tevrede wees met net ’n paar druppeltjies.  En dan pak die wolke saam, en verdwyn ook weer ... sonder dat daar ’n druppel reën geval het.

Ons sien die gevolge van zero reën oral rondom ons:  vuil motors; verdroogde grasperke; bome en struike wat nie aan die lewe gehou kan word met ’n bietjie stortwater nie; rioolstelsels wat verstop.  Selfs ’n interskole atletiekbyeenkoms is onlangs afgestel as gevolg van die droogte, omdat nie een van die skole se uitgedorde bane só ’n byeenkoms kan dra nie.

As die Samaritaanse vrou vandag vir ons sou sê, soos sy vir Jesus gesê het, dat die put baie diep is en dat ons nie ’n skepding of pomp het nie (Joh 4:11), sou ons beslis vir haar antwoord dat ons ’n plan sal maak.  Ons sal ’n skepding / pomp gaan koop of ontwerp en maak.  Ons sal haar wys hoe kreatief ons geraak het tydens hierdie droogte.

Soos Jesus haar destyds geantwoord het, sê Hy ook vir ons dat, alhoewel die land droog is en die skepping sug onder die watertekort, en die mense sug omdat elke belofte van reën soos mis voor die son verdwyn, moet ons raaksien dat dit rééds gereën het nie.  Jesus het immers sy liefde en genade rééds aan ons bewys (Rom 8:39).  Hierdie liefde en genade is ’n stroom lewende water wat uit ’n standhoudende fontein opborrel en wat vir ons oorgenoeg is (vgl Joh 4:14 en 2 Kor 12:9).  Ons léwe daarvan – ook in die huidige droogte!

God het nie gesluimer of geslaap toe Hy moes beplan nie.  Nog voordat die droogte gekom het, toe ons nog sondaars was, het Jesus reeds vir ons gesterf (Rom 5:5, 8).  Sy genade-voorrad sal nooit opraak nie.  Ons sal nie gerantsoeneer word in die hoeveelheid wat ons mag bekom nie.  Ja, Hy laat dit reën oor dié wat reg doen, én dié wat verkeerd doen (Matt 5:45) Hy sal nooit ’n kraan toedraai as ons te veel gebruik het, of as mense (onsself) meen dat ons dit nie verdien nie.  Ons hoef daarom nie planne te maak om dit op te gaan nie; Hy gee dit elke dag – verniet.

God gee sy lewende water, sodat ons kan vrug dra en daar genoeg ‘kos’ vir die wêreld .

Al raak die water op, en is daar nie meer water in die damme nie, en al verdor die grasperke en die struike in ons tuine, en al kry ons swaar en ly ons skade as gevolg van die droogte, nogtans kan ons jubel, want ook hierdie ramp kan die stroom van lewende water nie laat opdroog nie (vgl Hab 3:17-18 en Rom 8:37-39).

Gebed:  Here, dankie dat daar altyd lewende water opborrel uit u fontein, ook al is dit in die woestyn.  Amen.

 

Lewer kommentaar

 

Kommentaar