Heartlands baby sanctuary

Heartlands baby sanctuary

Weens ‘n verskuiwing van fokus, het Cotlands se hoofkantoor besluit om alle residensiële dienste te sluit en slegs te fokus op vroeë kinderontwikkeling in die gemeenskap. Dit bring mee dat Cotlands Hospies en Plek van Veiligheid in Somerset-Wes op 26 Maart 2015 sy deure gesluit het. Cotlands sal voorts slegs speelgroepies aanbied in Macassar.

Die goeie nuus is egter dat die Departement Maatskaplike Ontwikkeling die bestaande bestuurder, Monica Buitendag, versoek het om voort te gaan met die Hospies en Plek van veiligheid omdat dit so ‘n noodsaaklike diens bied wat ‘n wesenlike verskil in die lewens van baie kinders maak. Sedert 2003 is daar 1256 kinders opgeneem by Cotlands wat weer terug geplaas is in die gemeenskap.

Die projek gaan dus voort onder die naam van “Young Miracles” in vennootskap met die Department Maarskaplike Dienste wat die nuwe projek net gedeeltelik befonds. Aangesien die nuwe organisasie eers geregistreer moet word, sal dit voorlopig onder die beskerming van Stellenbosch Hospice funksioneer. Monica Buitendag (projekbestuurder), Lynette Lofty-Eaton (verpleegkundige), Marietjie Turck (maatskaplike werker) en Cindy Lucas (fondsinsamelaar) begin Duo VA lento ( nie seker van die spelling nie) in Mei 2015 met die nuwe Hospies en Plek van Veiligheid in dieselfde gebou, tesame met van die personeel wat in Cotlands se diens was.

Hierdie nuwe begin is regtig ‘n stap in geloof – dit is ‘n groot uitdaging om binne ‘n maand die nuwe projek aan die gang te kry en genoegsame fondse te genereer om die projek en personeel te dra. Ons het werklik die seën en ondersteuning van mense wat omgee nodig om hierdie nuwe projek suksesvol te laat funksioneer. Ons is baie afhanklik van die gemeenskap en veral finansiële bydraes, wat die voortbestaan van “Young Miracles” kan verseker.

Indien u graag wil betrokke raak of verdere inligting benodig kan u gerus Monica Buitendag by 082 925 0545 kontak.