Tabita

Tabita

Hierdie bediening behartig die klerekamer in ons gemeente. Hier word tweedehandse klere ontvang en op 'n sinvolle manier versprei na die goedgekeurde bedieninge en organisasies. Dit is 'n geleentheid om letterlik te doen wat ons in die Bybel lees: “Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee” (Matt. 25:36). 

Vir hierdie projek is daar nie finansies nodig nie, maar wel gebede en hande wat kan help klere sorteer en uitdeel. Bring gerus tweedehandse klere na die kerkkantoor.

Kontakpersone:
Petro Viljoen: 021 851 7095
Dalene Gerryts: 072 460 0551, dgerryts@telkomsa.net